Darbuotojui

Religinė praktika

Darbdavys turėtų būti suinteresuotas užtikrinti jums galimybę derinti darbą ir religinę praktiką. Darbdavio pagarba darbuotojo poreikiams skatina darbuotojo pasitikėjimą organizacija ir prisideda prie didesnio darbo našumo.

Dėl bet kokių su religine praktika susijusių poreikių yra geriausia atvirai kreiptis į tiesioginį vadovą, kad jis būtų informuotas ir galėtų jums padėti išspręsti kilusius iššūkius. Jei dėl tikėjimo nepraktikuojate tam tikrų veiklų, pavyzdžiui, nešvenčiate gimtadienių, apie tai būtų naudinga žinoti ir kolektyvui, kad jums nebūtų daromas spaudimas dalyvauti kitų šventėse. Nežinodami apie jūsų poreikius bei nuostatas, kolegos gali patys to nenorėdami versti jus jaustis nemaloniai, įtraukdami jus į bendras šventes.

Darbo kodeksas ir Lygių galimybių įstatymas draudžia tiesiogiai arba netiesiogiai diskriminuoti žmogų dėl religijos, todėl nei darbdavys, nei kolektyvas negali su jumis dėl to elgtis nepalankiai. Jei manote, kad esate diskriminuojamas dėl religijos, galite kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, Darbo ginčų komisiją arba teismus.