Darbuotojui

Sveikatos poreikiai

Vieni su sveikatos užtikrinimu susiję vizitai pas sveikatos priežiūros specialistus gali būti planuojami ir prie darbo grafiko derinami iš anksto, kiti būna netikėti, tačiau net tokiais atvejais įmanoma juos suderinti su darbiniais įsipareigojimais.

Laikinas nedarbingumas

Jei susirgote ir negalite dirbti, turėtumėte kreiptis į šeimos gydytoją dėl nedarbingumo pažymėjimo. Vizito metu diagnozavęs ligą ir paskyręs gydymą, gydytojas išrašys elektroninį laikino nedarbingumo pažymėjimą, kuris numatytam laikotarpiui jus atleis nuo darbo ir suteiks teisę gauti ligos išmoką. Išmokai gauti, dėl laikino nedarbingumo turėsite informuoti darbdavį ir internetu arba nuvykę į artimiausią skyrių pateikti prašymą „Sodrai“.

Už pirmąsias dvi nedarbingumo dienas jums mokės darbovietė, o likusi išmokos dalis bus kompensuojama iš „Sodros“ biudžeto. Darbdavio mokamos išmokos dalis turi būti 62,06 proc. – 100 proc. jūsų vidutinio darbo užmokesčio, o nuo trečios ligos dienos „Sodros“ mokamos išmokos dydis yra 62,06 proc. jūsų kompensuojamojo darbo užmokesčio dydžio. „Sodros“ mokama išmoka per mėnesį negali būti mažesnė negu 11,64 proc. šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio, ir didesnė nei du šalies vidutiniai darbo užmokesčiai, galioję užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo mėnesio, dydžio.

Daugiau informacijos apie laikiną nedarbingumą ir ligos išmokas galite rasti ČIA.

Kitų sveikatos poreikių tenkinimas

Reguliarios sveikatos patikros, vizitai pas odontologus ar kitus sveikatos priežiūros specialistus neretai persidengia su darbo grafiku, todėl tenka ieškoti būdų suderinti darbą ir šiuos sveikatos poreikius. Darbo dienos metu darbuotojo prašymu ir darbdavio sutikimu gali būti suteikiamas nemokamas laisvas laikas darbuotojo asmeniniams poreikiams tenkinti. Neišdirbtos darbo valandos tokiu atveju perkeliamos į kitas darbo dienas. Jei dirbate slenkančiu grafiku ir galite jį dėlioti pagal savo poreikius, atsiprašyti iš darbo gali ir nereikėti, bet kitais atvejais ši Darbo kodekse numatyta priemonė gali būti labai naudinga. Svarbu atsiminti, kad naudojimasis nemokamu laisvu darbo laiku asmeniniams poreikiams tenkinti neturėtų pažeisti maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimų – išskyrus tam tikras išimtis, per 7 dienas neturėtumėte dirbti daugiau nei 48 valandas, 1 darbo dieną (pamainą) nuo kitos turi skirti bent 11 valandų poilsio, o per 7 darbo dienas jums turi būti suteikiamos nepertraukiamos 35 valandos poilsio.

Darbuotojo su negalia prašymu, darbdavys per metus turi jam suteikti iki trisdešimt kalendorinių dienų trunkančias nemokamas atostogas. Šios atostogos darbuotojo nuožiūra gali būti naudojamos bet kam, todėl, jei yra poreikis, nemokamas atostogas galima naudoti sveikatinimui, pavyzdžiui, gydymui sanatorijoje.

Valstybės tarnautojams yra numatyta ir daugiau garantijų. Remiantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 49 str., valstybės tarnautojui, gavusiam rašytinį vadovo sutikimą, per mėnesį yra skiriama iki dviejų mokamų darbo dienų, kurias galite naudoti vizitams sveikatos priežiūros įstaigose ir valstybės ar savivaldybės institucijose ar įstaigose.

Net žinodami įstatymų garantuojamas priemones, būtinai pasidomėkite, ar jūsų darbovietė siūlo papildomų naudų darbo ir sveikatos poreikių derinimui.