Darbuotojui

Darbuotojų vaikų neformalaus ugdymo organizavimas

Organizacija gali organizuoti neformalų darbuotojų vaikų užimtumą jų laisvalaikio metu arba padengti (dalį arba visas) darbuotojų patirtas išlaidas. Neformalus ugdymo veiklomis darbuotojų vaikams gali būti:

  • vaikų stovyklos;
  • būreliai;
  • sporto užsiėmimai;
  • kultūriniai renginiai;
  • ekskursijos ir pan.