Darbuotojui

Kaip su kolegomis ir vadovais kalbėti apie šeimos ir asmeninio gyvenimo klausimus?

Viena didžiausių kliūčių sėkmingam asmeninio gyvenimo ir darbo derinimui yra darbo kultūra, kurioje nepalankiai žiūrima į darbuotojų šeiminius rūpesčius ir asmeninio gyvenimo poreikius.

Baimė kalbėti apie savo šeimą, vaikus bei pranešti apie savo rūpesčius arba poreikius už darbo ribų kolegoms ir vadovams neigiamai veikia ir moteris, ir vyrus. Ši baimė pagrįsta įsivaizdavimu, kad tai gali neigiamai paveikti jūsų karjeros galimybes, tapti pretekstu kolegoms abejoti jūsų motyvacija. 22,6 proc. Lietuvos gyventojų mano, kad jų darbe į vyrus, imančius nedarbingumo laikotarpį dėl šeiminių įsipareigojimų (pavyzdžiui, vaiko/šeimos nario ligos) žiūrima nepalankiai, o 18,3 proc. mano, kad jų darbe tokiomis aplinkybėmis nepalankiai žiūrima į moteris.

Nors daugėja tėčių, kurie lygiai su mamomis įsitraukia į vaikų auginimą ir šeimos reikalus, moterys vis dar dominuoja atlikdamos pagrindinę šeimos priežiūros funkciją. Ir tai dažnai būtent joms sudaro kliūtis darbe kilti karjeros laiptais. Tai žinodami, galime joms (kaip ir aktyviems šeimos priežiūroje dalyvaujantiems vyrams) padėti, keisdami darbo kultūrą bei darydami ją draugiškesnę gyvenimui už darbo.

Darbuotojai neturėtų slėpti ar jaustis blogai kalbėdami apie savo šeimą ir asmeninį gyvenimą bei su tuo susijusius iššūkius. Pripažinkite – retas jūsų kolegų ar vadovų neturi asmeninio gyvenimo. Dažnas jų, kaip ir jūs, galimai turi šeimą, vaikų, kitokių asmeninių įsipareigojimų, todėl reikėtų pripažinti, kad šeimos fronte dažnai gali iškilti neatidėliotinų reikalų ar čia ir dabar spręstinų klausimų. Nuo jūsų atvirumo ir šių klausimų pavertimo kasdiene praktika, darbo kultūra gali keistis į draugiškesnę ir saugesnę.

Taip pat nereikėtų pamiršti, kad asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo poreikių turi ir kolegos, neturintys vaikų ar šeiminių įsipareigojimų. Jų asmeninio gyvenimo poreikiai  turėtų būti taip pat  gerbiami, suteikiant sąlygas juos derinti su darbu.

Keli patarimai, kaip darbo aplinką padaryti draugišką jūsų asmeninio gyvenimo klausimams:

  • Stenkitės atvirai kalbėti apie gyvenimą už darbovietės sienų. Jei apie savo šeimą (ar kitus asmeninio gyvenimo aspektus ir poreikius) kalbėsite jūs, tai paskatins ir kitus kolegas atvirai komunikuoti savo poreikius derinti darbą ir asmeninį gyvenimą. Kuo daugiau vyrų kalbės apie savo poreikius, susijusius su vaikų auginimu, tuo mažiau tai atrodys kaip „moterų reikalas“.
  • Neslėpkite tikrųjų savo išėjimo anksčiau iš darbo priežasčių, jei jos susijusios su jūsų šeimos reikalais (pavyzdžiui, pasiimti sergantį vaiką iš mokyklos, nuvežti vaiką į būrelį, dalyvauti tėvų susirinkime ir pan.).
  • Stenkitės atvirai komunikuoti apie iškilusias problemas, susijusias su asmeniniu gyvenimu (pavyzdžiui, šeimos narių slaugą, poreikį pasiimti vaiką iš ugdymo įstaigos anksčiau, sudalyvauti svarbiame vaikui įvykyje (mokyklos šventėje, varžybose, kt.).
  • Nebijokite pasiteirauti savo kolegų apie jų šeimą, jei žinote, kad jų asmeniniame gyvenime kilo iššūkių. Tokiu būdu kursite praktiką pasidalinti savo rūpesčiais su kolegomis.
  • Palaikykite šeiminių įsipareigojimų (vaikų) turinčius kolegas, ir padėkite jiems šeimą ir darbą derinti geriau, pasiūlydami susitikimų neorganizuoti darbo pradžioje arba prieš pat darbo valandų pabaigą, kai vaikų turintiems kolegoms galimai reikia nuvežti ar parsivežti vaikus iš ugdymo įstaigos.
  • Palaikykite kolegas, kai jiems iškyla poreikis dėl asmeninių įsipareigojimų išeiti iš darbo anksčiau, perkelti suplanuotus darbus arba susitikimus ir pan. Padėkite jiems savo supratingumu bei palaikymu.
  • Sureaguokite ir išreikškite savo nepritarimą, kai girdite seksistinius ar žeminančius juokelius ir komentarus, susijusius su rūpinimusi šeimos reikalais. Nesvarbu, ar jie skirti moterims, ar vyrams. Nepalaikykite savo tylėjimu darbo kultūros, kurioje egzistuoja neigiami lyčių stereotipai.
  • Palaikykite dirbančias mamas, kurios aktyviai derina šeiminius įsipareigojimus ir darbą. Tai gali būti tokie maži dalykai, kaip komplimentas ar padėka už gerai atliktą užduotį, pasisakymą per susitikimą ir pan. Tyrimai rodo, kad po vaiko priežiūros grįžusioms moterims vienas didžiausių iššūkių yra sumažėjęs pasitikėjimas savo profesiniais gebėjimais, todėl jūsų palaikymas gali padėti greičiau atgauti pasitikėjimą ir efektyviai įsitraukti į darbus. Taip pat, dažnai į darbus visu pajėgumu sugrįžti sunku ir dėl naujai atsiradusių atsakomybių namie bei situacijų, kai reikia rinktis, kuriam iš gyvenimo vaidmenų teikti prioritetą. Todėl vadovai ir kolegos gali padėti joms palaikydami jas bei sumažindami jų kaltės jausmą, parodydami, kad jie supranta situaciją ir reikalui esant gali ją pavaduoti ir padėti su darbo užduotimis.