Darbuotojui

Lankstus darbo grafikas

Lankstus darbo grafikas yra tokia darbo laiko režimo tvarka, kai darbuotojas privalo darbovietėje būti konkrečiomis fiksuotomis darbo dienos (pamainos) valandomis, o kitas tos dienos (pamainos) valandas gali dirbti prieš ar po šių valandų, nusimatydamas lankstų darbo pradžios ir (arba) pabaigos laiką.

Darbdavys tokį darbo laiko režimą gali nustatyti vienam, keliems darbuotojams (darbuotojų grupei) arba visiems darbuotojams darbovietėje. Toks grafikas gali būti taikomas visoms ar tik kelioms darbo savaitės dienoms.

Kaip minėta, lankstus darbo grafikas susideda iš fiksuotų ir nefiksuotų valandų:

  • Fiksuotas darbo dienos (pamainos) valandas, kuriomis darbuotojas privalo dirbti darbovietėje, nustato darbdavys. Keisti šį darbo laiką galima įspėjus darbuotoją ne vėliau kaip prieš dvi darbuotojo darbo dienas.
  • Nefiksuotos darbo dienos (pamainos) valandos dirbamos darbuotojo pasirinkimu prieš ir (arba) po fiksuotų valandų, t. y. darbo dienos (pamainos) pradžioje ir (arba) pabaigoje. Nefiksuotas valandas nustato pats darbuotojas.

Pavyzdys. Darbdavys nustatė fiksuotas darbo dienos valandas, kurios yra nuo 10:00 iki 15:00 val., šiomis valandomis darbuotojas privalo būti darbovietėje. Lankstus darbo pradžios laikas gali prasidėti, pavyzdžiui, nuo 6:00 iki 10:00, pabaigos laikas – nuo 15:00 iki 19:00 val. Konkretų lankstų darbo pradžios ir (arba) pabaigos laiką turi nusistatyti pats darbuotojas.

Darbdavio sutikimu neišdirbtos nefiksuotos darbo dienos (pamainos) valandos gali būti perkeltos į kitą darbo dieną, nepažeidžiant maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko* reikalavimų, tad vieną dieną darbuotojas gali dirbti trumpiau, kitą dieną – ilgiau, atidirbdamas praėjusios dienos neišdirbtas valandas.

* Maksimalus darbo laikas yra 48 valandos per savaitę (DK114 str.), vieną darbo dieną (pamainą) nuo kitos turi skirti bent 11 valandų poilsio, o per 7 darbo dienas darbuotojui turi būti suteikiamos nepertraukiamos 35 valandos poilsio (DK 122 str.).

Šaltinis:
Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas, 113, 116 straipsniai.