Darbuotojui

Leidinys „Daugiau balanso“


Darbo ir asmeninio gyvenimo balansas gali skambėti kaip priešprieša, o gal net „arba–arba“ dilema: arba darbas, arba asmeninis gyvenimas. Siekiant tikros pusiausvyros, reikėtų visų pirma galvoti apie šių dviejų dalių partnerystę ir papildomumą: kaip padaryti, kad jos viena kitą papildytų nesusikirsdamos ir praturtindamos jus. Kad tai būtų įmanoma, prireiks lankstumo, kūrybiškumo, prisitaikymo, organizacinių ir koordinavimo įgūdžių. Darbo ir asmeninio gyvenimo balansas nėra statiškas, normalu, kad dalykai nuolat keičiasi. Svarbu tai priimti, nusiteikti, prisitaikyti ir skirti dėmesio spręsti iškilusius klausimus.

Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra taip pat kur kas dažniau susijusi ne su efektyvesniu laiko panaudojimu, o su mūsų energijos valdymu. Kai esame išsimiegoję, pailsėję, turime stiprius socialinius ryšius, rūpinamės fizine ir emocine sveikata, esame produktyvesni, kūrybingesni, geriau gebame tvarkytis su iššūkiais ir spręsti problemas.

Šiame leidinyje rasite daugybę praktinių patarimų, padėsiančių susitelkti į skirtingas savo gyvenimo sritis, o gal net atrasti naujų. Kviečiame eksperimentuoti, bandyti, ieškoti ir visame šiame procese patirti naujų džiaugsmo akimirkų!

Leidnyje taip pat pateikiamos rekomendacijos darbdaviams, kaip sukurti darbo ir asmeninio gyvenimo derinimui palankią aplinką visiems darbuotojams. Pristatoma geroji praktika iš organizacijos Lietuvoje, kurioje 2 metus buvo kurta darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo politika, veiksmų planas, įvairios priemonės.

Leidinį parengė:
Mintautė Jurkutė, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Paulius Rymeikis, socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti“
Ieva Laugalytė, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Gerosios praktikos pavyzdį pristato Kristina Vabolytė (vyresnioji personalo konsultantė „Swedbank“) ir Margarita Jankauskaitė (Lygių galimybių plėtros centro ekspertė)