Darbuotojui

Darbdavio išmokos ar priemokos

Darbdavys savo nuožiūra gali skirti papildomas išmokas ar priemokas darbuotojui, susidūrusiam su papildomais šeiminiais ar asmeniniais rūpesčiais, pasikeitus darbuotojo šeiminėms, asmeninėms aplinkybėms. Darbdavio finansinė parama skirta padėti išspręsti kilusias problemas darbuotojo gyvenime ar paremti darbuotoją svarbiu jo gyvenimo metu.

Papildomos priemokos darbuotojui gali būti mokamos šiais atvejais:

  • išeinant į ar grįžtant iš vaiko priežiūros atostogų;
  • slaugant ar globojant artimuosius;
  • sudarius santuoką;
  • susilaukus vaiko ar įvaikinimo atveju;
  • vaiko globos ar laikinos globos atveju;
  • pradėjus ar baigus studijas;
  • ištikus nelaimei, nelaimingam įvykiui;
  • ligos ar neįgalumo atveju;
  • artimojo mirties atveju ir pan.