Darbuotojui

Darbas ir mokymasis

Tuo pat metu mokytis ir dirbti nėra lengva, nes abi veiklos reikalauja susikaupimo, atidumo ir laiko. Šis klausimas yra aktualus daugeliui dirbančių žmonių. Mokymasis dažnai neapsiriboja universitetinėmis studijomis – karjeros siekiantys žmonės reguliariai vyksta į komandiruotes, mokymus, taip pat dalyvauja ilgesnės trukmės neformaliojo ugdymo programose. Nors į darbo ir mokslų derinimą dažniau žiūrima per prioritetų pasirinkimo bei laiko vadybos prizmę, įstatymuose taip pat atsižvelgiama į poreikį derinti profesinį gyvenimą ir išsilavinimo siekį.

Darbo kodekso 137 str. numatyta, kad darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, pagal šias programas vykdančių švietimo tiekėjų pažymas per metus suteikiamos mokymosi atostogos:

  1. eiliniams egzaminams pasirengti ir laikyti – po tris kalendorines dienas kiekvienam egzaminui;
  2. įskaitoms pasirengti ir laikyti – po dvi kalendorines dienas kiekvienai įskaitai;
  3. laboratoriniams darbams atlikti ir konsultuotis – tiek dienų, kiek nustatyta mokymo planuose ir tvarkaraščiuose;
  4. diplominiam (bakalauro, magistro) darbui ar daktaro disertacijai ar meno projektui baigti ir ginti – trisdešimt kalendorinių dienų;
  5. valstybiniams egzaminams pasirengti ir laikyti – po šešias kalendorines dienas kiekvienam egzaminui.

Jei dalyvaujate neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, darbdavys turėtų jums suteikti iki penkių laisvų darbo dienų per metus. Dėl tokių atostogų darbdavį reikėtų informuoti ne anksčiau kaip prieš dvidešimt darbo dienų iki norimų atostogų pradžios. Darbuotojams, kurių darbo santykiai su darbdaviu tęsiasi ilgiau negu 5 metus, kvalifikacijos kėlimui yra suteikiama iki 10 darbo dienų per metus. Už šias dienas mokama ne mažiau kaip pusė darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio.

Mokslo darbui ar meno kūriniui sukurti jums gali būti suteikiamos kūrybinės atostogos, trunkančios ne ilgiau kaip dvylika mėnesių. Jei su darbdaviu dėl to susitariate iš anksto, kūrybinės atostogos taip pat turėtų būti skaičiuojamos kaip darbo dienos, už kurias skiriamos kasmetinės atostogos.

Žinoma, trumpiems atsiskaitymams ar dalyvavimui nežymiai su jūsų darbo grafiku persidengčiose paskaitose gali užtekti ir mažiau formalaus susitarimo su darbdaviu. Darbo dienos metu darbuotojo prašymu ir darbdavio sutikimu gali būti suteikiamas nemokamas laisvas laikas darbuotojo asmeniniams poreikiams tenkinti. Neišdirbtos darbo valandos perkeliamos į kitas darbo dienas, nepažeidžiant maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimų – išskyrus tam tikras išimtis, per septynias dienas neturėtumėte dirbti daugiau nei keturiasdešimt aštuonias valandas. 

Kalbant apie dalyvavimą paskaitose, verta apsvarstyti galimybę pateikti darbdaviui prašymą dirbti lanksčiu darbo grafiku, kai darbovietėje turėtumėte būti darbdavio nustatytomis valandomis, o pradžios ir pabaigos laikas būtų pritaikytas pagal jūsų individualius poreikius, arba susikurti individualų darbo grafiką, kad dėl mokslų intensyvumo konkrečiomis savaitės dienomis nenukentėtų jūsų rezultatai darbe ir atvirkščiai. Taip pat naudinga priemone, jei tai leidžia jūsų darbo specifika, gali tapti darbas nuotoliniu būdu, nes šitaip laiką, kurį kasdien praleidžiate keliaudami į darbą ir iš jo, galėtumėte skirti mokslams, atsirastų ir galimybė geriau pailsėti.