Darbuotojui

  • Pradžia
  • Darbuotojui
  • Konferencija „Darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas: naudinga darbuotojui, vertinga darbdaviui“

Konferencija „Darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas: naudinga darbuotojui, vertinga darbdaviui“

Žemiau pateikiami įrašai yra konferencijos „Darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas: naudinga darbuotojui, vertinga darbdaviui“ dalis. Gero ir naudingo žiūrėjimo!

Organizatoriai: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, bankas „Swedbank“, Lygių galimybių plėtros centras, socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti”.

Konferencijos pranešėjos (-ai)
Konferencijos programa

Konferencija organizuojama įgyvendinant projektą „Visi apie tai kalba: darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas virsta realybe“, iš dalies finansuojamą uropos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos (2014-2020) lėšomis (sutarties su Europos Komisija Nr. 881615 – BALANCE – REC-AG-2019 / REC-RGEN-WWLB-AG-2019).