Darbuotojui

Socialinės garantijos dirbantiems pagal darbo sutartį

Darbo užmokesčio kompensavimas esant prastovose

Tęsiantis karantinui, darbdaviai gali skelbti prastovas darbuotojams, jeigu negali suteikti darbo. Prastovos metu iš darbuotojų negali būti reikalaujama atlikti darbo funkcijų ir jiems turi būti mokamas ne mažesnis nei minimalus darbo užmokestis, tačiau tik tuo atveju, jei darbo sutartimi buvo susitarta dėl visos darbo laiko normos*.

Tai reiškia, kad prastovose esantis darbuotojas „į rankas“ turi gauti ne mažiau kaip 467 eurus. Maksimalus kompensuojamas dydis siekia 1,5 minimalios mėnesinės algos, t. y. 963 eurus „ant popieriaus“. Tačiau kompensuojama suma negali būti didesnė nei darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis iki antro karantino paskelbimo dienos (2020 m. lapkričio 7 d.). Subsidijos už prastovose esančius darbuotojus mokamos dar vieną mėnesį po to, kai baigsis karantinas. Prastovose esantiems darbuotojams per šį laikotarpį kaupiasi kasmetinės atostogos.

* Darbuotojo darbo laiko norma yra 40 valandų per savaitę, nebent darbo teisės normos darbuotojui nustato sutrumpintą darbo laiko normą arba šalys susitaria dėl ne viso darbo laiko.

Daugiau informacijos apie sąlygas ir tvarką: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/parama-verslui-pandemijai-tesiantis-100-prastovu-kompensacijos-ir-sodros-imoku-atidejimas

Išmokos netekus darbo

Jeigu netekote darbo ir pajamų, tapo sunku išlaikyti šeimą, galite pasinaudoti valstybės teikiama parama: darbo paieškos išmoka (212 Eur per mėn.), nedarbo socialinio draudimo išmoka, ilgalaikio darbo išmoka ar pinigine socialine parama nepasiturintiems.

Daugiau informacijos apie sąlygas ir išmokų dydžius: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/aktualu-netekusiems-darbo-ir-pajamu-kokia-valstybes-pagalba-priklauso-2021-metais

Išmokos bankrutavus darbdaviui

Kai darbdaviams iškeliama bankroto byla ar įmonė yra likviduojama, nes tapo nemoki – darbuotojai gali gauti garantinio fondo išmokas už neišmokėtas su darbo santykiais susijusias pajamas. Į Garantinio fondo išmokas darbuotojas gali pretenduoti, jeigu įmonėje pradėjo dirbti anksčiau nei teismas nutarė iškelti bankroto bylą ar kreditoriai pradėjo vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka. Šiuo atveju nėra svarbu, ar darbo santykiai tęsiasi toliau, ar darbo sutartis po teismo sprendimo baigėsi.

Darbdaviui bankrutavus ar tapus nemokiu darbuotojui išmokama priskaičiuota su darbo santykiais susijusių pajamų suma, ne didesnė nei 3852 eurai (6 MMA).

Daugiau informacijos apie išmokos skyrimo tvarką ir sąlygas: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/darbdavys-bankrutuoja-ar-tapo-nemokus-kas-priklauso-darbuotojui

Išmoka užsikrėtus koronavirusu vykdant profesinę veiklą

Kai medikai, pareigūnai ar švietimo darbuotojai užsikrečia koronavirusu vykdydami savo profesinę veiklą sveikatos, visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo ar švietimo srityse, kai kontaktas su sergančiaisiais ir kartu darbovietėje nedirbančiais asmenimis yra neišvengiamas arba būtinas, jie laikino nedarbingumo laikotarpiu gali gauti 100 proc. darbo užmokesčio „į rankas“ dydžio siekiančią ligos išmoką iki asmuo vėl taps darbingas.

Parengta pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją.