Darbdaviui

Kaip sudaryti sąlygas darbuotojams derinti darbą ir asmeninį gyvenimą?

Kodėl svarbu dėti pastangas, kad visi darbuotojai turėtų realias galimybes suderinti darbą ir asmeninį gyvenimą? Kodėl tai turėtų būti darbovietės ir vadovų reikalas? Atsakymas išties paprastas – nes tai jūsų, kaip vadovo ir lyderio, tiesioginis interesas, kad darbuotojai jaustųsi gerai darbe. Tik taip jausdamiesi, jie galės pilnai realizuoti savo potencialą ir kūrybiškumą. Darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas paprastai sukelia labai daug nerimo, įtampos ir nuovargio. Išlaisvinę savo darbuotojus nuo papildomų iššūkių sudaryti darbe visiems įspūdį, kad asmeninis gyvenimas visada klostosi sklandžiai, jūs taip pat sukursite saugią aplinką kiekvienam darbuotojui pilnai atsiduoti darbui.

Įdiekite asmeninio gyvenimo ir darbo derinimui draugišką (palankią) politiką savo organizacijoje. Ją gali sudaryti šios priemonės:

 • Lankstus darbo grafikas.
 • Darbas ne visą darbo dieną.
 • Nuotolinis darbas.
 • Konsultavimas prieš ir po karjeros pertrūkių.
 • Grįžimo į darbą programa moterims ir vyrams, grįžusiems po vaiko priežiūros laikotarpio.
 • Papildomos finansinės paskatos darbuotojui artimųjų slaugos ir globos išlaidoms padengti.
 • Papildomos finansinės paskatos darbuotojų vaikų priežiūros išlaidoms padengti.
 • Darbuotojų vaikų kambarys, darželis, auklė (-ius) ar kompensacija už juos.
 • Žindymo kambarys.
 • Papildomi apmokami laisvadieniai dėl šeiminių, asmeninių priežasčių.
 • Darbuotojų vaikų neformalaus ugdymo priemonių organizavimas arba (ir) finansavimas
 • Naudos (benefits) šeimos laisvalaikiui.
 • Priemonės esantiems vaiko priežiūros atostogose (pavyzdžiui, ryšių palaikymo dienos, konsultacijos, kvietimai į darbuotojų šventes, apmokamos darbo dienos esantiems vaiko priežiūros atostogose, kurie norėtų grįžti į darbą kelioms dienoms šiuo laikotarpiu).
 • Su asmeniniu gyvenimu ir šeimine sritimi susijusios vienkartinės premijos, išmokos ir priemokos ar kitos naudos (pavyzdžiui, gimus vaikui, sugrįžus iš vaiko priežiūros, mirus šeimos nariui).
 • Darbuotojų sąmoningumo kėlimo ir informavimo renginiai, užsiėmimai ir kampanijos asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo tema.
 • Periodinės darbuotojų apklausos apie jų asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo poreikius ir iššūkius.

Priemonių sąrašą savo nuožiūra papildykite pagal savo organizacijos darbo specifiką ir darbuotojų poreikius.

Net ir įdiegus visas priemones, svarbiausias darbas – normų ir darbo kultūros keitimas. Turite užtikrinti, kad darbuotojai jaustųsi saugūs laisvai kalbėti apie savo poreikius suderinti darbą ir asmeninį gyvenimą ir faktiškai naudotis darbovietėje prieinamomis priemonėmis. Taip pat, būtina užtikrinti, kad mamų ir tėčių poreikiai būtų vertinami lygiaverčiai.