Darbdaviui

Sąmoningumo kėlimas

Siekiant paskatinti atvirą darbuotojų kalbėjimą apie darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo poreikius organizacijoje, darbdavys gali įvairiais būdais skatinti darbuotojų sąmoningumą, rengdamas:

  • informavimo kampanijas apie organizacijoje egzistuojančias darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo priemones;
  • sąmoningumo kampanijas apie darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo svarbą;
  • temines komunikacijos savaites, skirtas darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo iššūkiams aptarti;
  • darbuotojų diskusijas ar neformalius pasitarimus apie kolektyvo poreikius;
  • darbuotojų apklausas ar fokus grupes apie tai, kaip jiems pavyksta suderinti šeimos, asmeninio gyvenimo ir darbo įsipareigojimus.