Darbdaviui

Garantijos darbe ir finansinės paskatos darbuotojų artimųjų slaugai ir globai

Finansinė parama

Organizacija gali finansiškai prisididėti prie darbuotojų artimųjų slaugos ar globos išlaidų keliais būdais:

  • išmokėdama tikslines išmokas darbuotojui kaip priemoką prie darbo užmokesčio;
  • padengdama darbuotojo patirtas ir įrodytas slaugos ar globos išlaidas;
  • tiesiogiai finansuodama slaugos ir globos paslaugas.

Finansinė parama gali būti apibrėžto termino ir dydžio, t. y. nustatant finansinės paramos laikotarpį ir apmokėjimo dalį (procentą), jei finansuojama iš dalies. Šios sąlygos turi būti taikomos visiems darbuotojams vienodai.

Garantijos darbe

Darbuotojas, norėdamas derinti darbą su artimųjų slauga ir globa, gali susitarti su darbdaviu dėl lankstaus darbo grafiko, individualaus darbo laiko režimo, nuotolinio darbo, darbo ne visą darbo laiką, nemokamų atostogų. Padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus darbdavį įpareigoja Darbo kodeksas (žr. 28 straipsnį).