Darbdaviui

Priemonės esantiems vaiko priežiūros atostogose

Organizacija, norinti paskatinti greitesnį ar sklandesnį darbuotojo sugrįžimą į darbą po vaiko priežiūros atostogų, gali taikyti tikslines priemones dar darbuotojui esant minėtose atostogose. Dėl ilgos karjeros pertraukos, kuri dažniausiai būna susijusi su vaiko priežiūros atostogomis, darbuotojas gali prarasti darbinius įgūdžius, profesinius kontaktus, motyvaciją dirbti toje pačioje darbovietėje, gali jaustis pernelyg atitrūkęs nuo įmonės veiklos, darbo pobūdžio, kolektyvo.

Dėl šių priežasčių darbdavys gali susidurti su didesne darbuotojų kaita, didesnį po vaiko priežiūros atostogų negrįžtančių darbuotojų skaičių, ilgesniu ir sudėtingesniu sugrįžusių darbuotojų adaptacijos procesu. Todėl darbdaviui rekomenduojama turėti ir darbuotojams siūlyti priemones, skirtas esantiems vaiko priežiūros atostogose. Kiekvienu atveju jos turėtų būti taikomos tik su konkretaus darbuotojo pritarimu.

Šios priemonės gali būti[1]:

  • Kvalifikacijos tobulinimo seminarai, mokymai, kursai (nuotoliniai ar tiesioginiai);
  • Prieiga prie savarankiško mokymosi platformų;
  • Profesinės žiniasklaidos kanalų, interneto svetainių prenumerata;
  • Naujienlaiškiai;
  • Kvietimai į periodinius kolektyvo darbo susitikimus;
  • Kvietimai į organizacijos ar kolektyvo socializacijos renginius;
  • KIT (ang. Keeping in Touch) dienos (laikotarpiai, kai darbuotojas trumpam sugrįžta į darbą ir prisijungia prie kolektyvo);
  • Atlyginimo lygio palaikymas/didinimas vaiko priežiūros atostogose esantiems darbuotojams;
  • Galimybė išlaikyti naudų (angl. benefits) paketą ir pan.

[1] Fair Work Ombudsman. “Best Practice Guide: Parental Leave“, 2013.