Darbdaviui

Palanki darbo aplinka

Tai, kad organizacija turi patvirtinusi darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo priemones, nebūtinai reiškia, kad jomis yra faktiškai naudojamasi. Darbuotojai gali vengti naudotis priemonėmis, jei žino, kad organizacinė kultūra, darbo aplinka nėra palanki tiems, kas aktyviai derina darbo ir asmeninio gyvenimo įsipareigojimus. Todėl darbdavys turėtų taikyti priemones, skatinančias palankesnę organizacinę kultūrą, pavyzdžiui:

  • rengiant sąmoningumo kėlimo mokymus vadovams, kurie priima sprendimus dėl darbuotojų darbo lankstumo, derinimo priemonių ir pan.
  • aktyviai komunikuojant ir taip normalizuojant organizacijoje siūlomas darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo priemones;
  • įtraukiant šią temą į periodiškus personalo mokymus;
  • vidaus dokumentuose aiškiai įtvirtinant nediskriminavimo nuostatas asmenų, kurie naudojasi darbo ir šeimos derinimo priemonėmis, atžvilgiu.