Darbdaviui

Karjeros konsultavimas

Už personalą atsakingas organizacijos padalinys ar asmuo gali teikti karjeros konsultavimo paslaugas organizacijos darbuotojams prieš ir po karjeros pertraukos, kuri gali įvykti dėl vaikų ar kitų asmenų priežiūros, sveikatos problemų, mokymosi ar profesinio tobulėjimo tikslų. Karjeros konsultacijų metu darbuotojui padedama pasirengti sklandžiai atsitraukti ir vėl sugrįžti į darbo vietą, aptariami lūkesčiai ir planai.

Karjeros konsultacijos metu prieš ar po karjeros pertraukos gali būti sukuriamas planas, kuriame darbuotojas ir organizacija sutaria dėl:

  • lankstesnio darbo organizavimo formų sugrįžus į darbą (pvz., lankstus darbo grafikas, individualus darbo laiko režimas, nuotolinis darbas);
  • profesinių įgūdžių išlaikymo bei kvalifikacijos kėlimo ir atnaujinimo karjeros pertraukos metu, jai besibaigiant arba po jos;
  • darbuotojo poreikio savanoriškai įsitraukti į organizacijos veiklą, socializacijos renginius, periodiškus darbinius susitikimus esant karjeros pertraukoje;
  • darbuotojo poreikio likti įtrauktam į organizacijos informacines sistemas (pvz., dokumentų valdymo sistema) ir komunikacijos kanalus (pvz., naujienlaiškiai, intranetas);
  • galimų darbuotojo karjeros perspektyvų ir lūkesčių šioje organizacijoje po grįžimo iš karjeros pertraukos;
  • organizacijos pasirengimo atliepti po karjeros pertraukos atsiradusius naujus darbuotojo poreikius derinti darbą ir asmeninį gyvenimą (pvz., poreikio dirbti darbovietėje, pritaikytoje asmenims su negalia ar sveikatos sutrikimais, asmenims, auginantiems ar globojantiems mažamečius vaikus ir pan.).