Darbdaviui

Kaip kalbėti su darbuotojais apie šeimos ir asmeninio gyvenimo klausimus?

Vienas iš didžiausių barjerų sėkmingam asmeninio gyvenimo ir darbo derinimui yra darbo kultūra, kurioje nepalankiai žiūrima į darbuotojų šeiminius rūpesčius ir asmeninio gyvenimo poreikius.

Baimė kalbėti apie savo šeimą, vaikus bei pranešti apie savo rūpesčius arba poreikius už darbo ribų kolegoms ir vadovams neigiamai veikia ir moteris, ir vyrus. Ši baimė pagrįsta įsivaizdavimu, kad tai gali neigiamai paveikti jūsų karjeros galimybes, tapti pretekstu kolegoms abejoti jūsų motyvacija. 22,6 proc. Lietuvos gyventojų mano, kad jų darbe į vyrus, imančius nedarbingumo laikotarpį dėl šeiminių įsipareigojimų (pavyzdžiui, vaiko/šeimos nario ligos) žiūrima nepalankiai, o 18,3 proc. mano, kad jų darbe tokiomis aplinkybėmis nepalankiai žiūrima į moteris.

Nors daugėja tėčių, kurie lygiai su mamomis įsitraukia į vaikų auginimą ir šeimos reikalus, moterys vis dar dominuoja atlikdamos pagrindinę šeimos priežiūros funkciją. Ir tai dažnai būtent joms sudaro kliūtis darbe kilti karjeros laiptais. Tai žinodami, galime joms (kaip ir aktyviems šeimos priežiūroje dalyvaujantiems vyrams) padėti, keisdami darbo kultūrą bei darydami ją draugiškesnę gyvenimui už darbo.

Darbuotojai neturėtų slėpti ar jaustis blogai kalbėdami apie savo šeimą ir asmeninį gyvenimą bei su tuo susijusius iššūkius. Pripažinkite – retas jūsų kolegų ar vadovų neturi asmeninio gyvenimo. Dažnas jų, kaip ir jūs, galimai turi šeimą, vaikų, kitokių asmeninių įsipareigojimų, todėl reikėtų pripažinti, kad šeimos fronte dažnai gali iškilti neatidėliotinų reikalų ar čia ir dabar spręstinų klausimų. Nuo jūsų atvirumo ir šių klausimų pavertimo kasdiene praktika, darbo kultūra gali keistis į draugiškesnę ir saugesnę.

Taip pat nereikėtų pamiršti, kad asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo poreikių turi ir kolegos, neturintys vaikų ar šeiminių įsipareigojimų. Jų asmeninio gyvenimo poreikiai  turėtų būti taip pat  gerbiami, suteikiant sąlygas juos derinti su darbu.

Ką gali padaryti darbdaviai ir vadovai?

  • Neorganizuokite svarbių susitikimų darbo dienos pradžioje arba pabaigoje, kad vaikų turintys darbuotojai galėtų nuvežti vaikus į mokyklą, arba juos pasiimti. Taip pat reikėtų vengti organizuoti socialinius renginius ar svarbius susitikimus po darbo.
  • Niekada nepriimkite sprendimo neleisti darbuotojos (-o) į komandiruotę ar renginį po darbo valandų, vien tuo pagrindu, kad darbuotoja (-as) turi vaikų. Visiems darbuotojams sudarykite vienodas sąlygas dalyvauti komandiruotėse ir svarbiuose renginiuose ir tik darbuotojai (-ui) informavus, kad dėl šeiminių ar kitų asmeninių priežasčių ji (-s) negalinti (-s) dalyvauti, ieškokite kito žmogaus.
  • Padrąsinkite ir palaikykite darbuotojus, kurie atvirai komunikuoja apie savo poreikius, susijusius su šeima ir asmeniniu gyvenimu. Įkvėpti darbuotojus atviriau kalbėti apie asmeninį gyvenimą galite savo pavyzdžiu – pasidalinkite iššūkiais, su kuriais susiduriate savo gyvenime, derindami asmeninį gyvenimą ir darbą. Įtvirtinkite naują normą, kad atvirai kalbėti apie asmeninio gyvenimo ir darbo derinimą yra priimtina.
  • Sudarykite sąlygas darbuotojams pas jus ateiti dėl asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo klausimų.
  • Gerbkite darbuotojų asmeninį gyvenimą ir poilsio laiką, nedeleguokite užduočių, kurias reikia atlikti ne darbo metu arba susitarkite dėl to iš anksto bei numatykite, kaip darbuotojui bus už tai atlyginta.
  • Niekada viešai nekritikuokite ir negėdinkite darbuotojų, kurie dėl šeiminių ir asmeninių įsipareigojimų turi anksčiau išeiti iš susitikimo ar darbo. Parodykite supratingumą ir palaikymą jų poreikiams.
  • Organizuokite rutininius susitikimus su darbuotojais (pavyzdžiui, kartą per mėnesį), kurių metu išsiaiškintumėte darbuotojų poreikius dėl darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo, kilusius iššūkius, kokios paramos ir pagalbos reikia darbe, kad suderinimas būtų sklandesnis. Išsiaiškinus darbuotojų poreikius, susitikimai gali būti ir retesni. Jų organizavimas būtinas ir dėl vadovų įsitraukimo, ir prieinamumo šiems klausimams spręsti didinimo komandos akyse. Tikėtina, kad visų iššūkių išspręsti negalėsite, tačiau parodytas dėmesys ir pastangos gali palengvinti darbuotojų naštą asmeniniame gyvenime bei išlaisvinti juos nuo papildomo nerimo, įtampos ir streso.