Darbdaviui

Darbo kultūros formavimas ir komunikacija

Tai, kad organizacija turi patvirtinusi darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo priemones, nebūtinai reiškia, kad jomis yra faktiškai naudojamasi. Darbuotojai (-os) gali vengti naudotis priemonėmis, jei žino, kad organizacinė kultūra, darbo aplinka nėra palanki tiems (toms), kas aktyviai derina darbo ir asmeninio gyvenimo įsipareigojimus. Darbdavio (-ės) vaidmuo yra esminis, kuriant organizacinę kultūrą, kuri būtų palanki asmeninį gyvenimą ir darbą derinantiems žmonėms.

Darbuotojų ir vadovų (-ių) sąmoningumo kėlimas

Darbuotojų nuomonės apklausos ir „fokus“ grupės gali atskleisti, kad darbuotojai (-os) nežino apie galimybes pasinaudoti organizacijoje egzistuojančiomis asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo priemonėmis, nėra linkę (-usios) jomis naudotis, bijodami, kad taip sulauks kitų kolegų (-ių) ar vadovų (-ių) nepalankumo, kad tai turės įtakos jų karjeros galimybėms, arba nenorėdami, kad kolegos (-ės) suabejotų jų motyvacija, vengia išreikšti savo poreikius, susijusius su šeima ir asmeniniu gyvenimu. Siekdama (-as) tai pakeisti, darbdavys (-ė) gali įvairiais būdais skatinti darbuotojų sąmoningumą:

 • rengdama (-as) informavimo kampanijas apie organizacijoje egzistuojančias darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo priemones;
 • vykdydama (-as) sąmoningumo kampanijas apie darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo svarbą;
 • numatydama (-as) temines komunikacijos savaites, skirtas darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo iššūkiams aptarti;
 • organizuodama (-as) darbuotojų diskusijas ar neformalius pasitarimus dėl kolektyvo poreikių;
 • vykdydama (-as) darbuotojų apklausas ar „fokus“ grupes dėl to, kaip jiems (joms) pavyksta suderinti šeimos, asmeninio gyvenimo ir darbo įsipareigojimus.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad sąmoningumas reikalingas visos organizacijos lygmeniu, todėl rekomenduojama:

 • rengti sąmoningumo kėlimo mokymus vadovams (-ėms), kurie (-ios) priima sprendimus dėl darbuotojų darbo lankstumo, derinimo priemonių, viršvalandžių, darbų krūvio ir pan.;
 • balanso temą periodiškai įtraukti į personalo specialistų (-ių) mokymus, kad jie (jos) būtų pasirengę (-usios) suteikti darbuotojams (-oms) reikiamą informaciją apie jiems (joms) prieinamas galimybes;
 • vidaus dokumentuose aiškiai įtvirtinti nediskriminavimo nuostatas asmenų, kurie naudojasi darbo ir šeimos derinimo priemonėmis, atžvilgiu, taip oficialiai formuojant darbuotojams (-oms) palankią normą organizacijos lygmeniu.

Taisyklių nustatymas

Darbui ir asmeniniam gyvenimui derinti bei draugiškai aplinkai kurti rekomenduojama organizacijoje nusistatyti aiškias vidines taisykles, kurios padėtų darbuotojoms (-ams) išlaikyti skirtį tarp darbo ir asmeninio gyvenimo. Svarbu, kad su taisyklėmis būtų susipažinę (-usios) ir jomis vadovautųsi visi (-os) organizacijos darbuotojai (-os), taip pat ir vadovai (-ės). Taisyklės gali būti įvairios, priklausomai nuo kiekvienos organizacijos darbo pobūdžio ir specifikos. Žemiau pateikiama keletas pasiūlymų, ką būtų tikslinga įtraukti:

 • kolegoms (-ėms) neskambinama nedarbo metu (nebent išskirtiniais atvejais);
 • kolegoms (-ėms) laiškai siunčiami tik darbo valandomis (dėl vienokių ar kitokių priežasčių dirbant prieš / po darbo valandų, nustatomas automatinis laiško išsiuntimas darbo valandomis);
 • nerašoma / neskambinama kolegoms (-ėms) jų atostogų / nedarbingumo metu;
 • organizacijoje aiškiai komunikuojama, kad nėra tikimasi, jog darbuotojos (-ai) bus pasiekiamos (-i) atostogų ar nedarbingumo metu;
 • komunikacijai tarp kolegių (-ų) naudojama profesinė bendravimo platforma ir taip išvengiama galimo rašymo / skambinimo nedarbo valandomis;
 • sutariama, kad asmeniniuose kompiuteriuose / telefonuose darbuotojai (-os) neturi įsidiegę (-usios) darbo metu naudojamos komunikacijos platformos bei nesitikrina elektroninio pašto;
 • stengiamasi neorganizuoti svarbių susitikimų darbo dienos pradžioje arba pabaigoje, kad vaikų turintys (-ios) darbuotojai (-os) galėtų nuvežti vaikus į mokyklą arba juos pasiimti. Vengiama organizuoti socialinius renginius ar svarbius susitikimus po darbo;
 • gerbiamas darbuotojų asmeninis gyvenimas ir poilsio laikas, nedeleguojamos užduotys, kurias reikia atlikti ne darbo metu, arba dėl to susitariama iš anksto bei numatoma, kaip darbuotojui (-ai) bus už tai atlyginta.

Vadovų (-ių) pavyzdys

Vadovių (-ų) pavyzdys, įsitraukimas ir atsakomybės prisiėmimas yra labai svarbūs veiksniai tiek siekiant užtikrinti, kad asmeninio gyvenimo ir darbo derinimą lengvinančios priemonės organizacijoje būtų įgyvendinamos ir naudojamos, tiek formuojant darbo kultūrą, kurioje būtų palankiai žiūrima į darbuotojų šeiminius rūpesčius ir asmeninio gyvenimo poreikius.

Ką jūs kaip vadovė (-as), galite padaryti?

 • Rodykite pavyzdį, kuriuo norėtumėte, kad sektų darbuotojai (-os). Jeigu atostogų ar nedarbo metu atsakinėjate į elektroninius laiškus, skambučius ir / ar dalyvaujate susitikimuose, iš biuro nuolat išeinate po darbo valandų ar retai naudojate laisvas dienas, siunčiate aiškią žinutę darbuotojams (-oms), kad toks darbo modelis organizacijoje yra priimtinas ir kad to paties yra tikimasi ir iš jų. Svarbu suprasti, kad vadovės (-o) elgesys yra pastebimas ir formuoja aiškius lūkesčius kitoms (-iems) organizacijos darbuotojoms (-ams).
 • Padrąsinkite ir palaikykite darbuotojus (-as), kurie (-ios) atvirai komunikuoja apie savo poreikius, susijusius su šeima ir asmeniniu gyvenimu. Įkvėpti darbuotojus (-as) atviriau kalbėti apie asmeninį gyvenimą galite savo pavyzdžiu – pasidalykite iššūkiais, su kuriais susiduriate savo gyvenime, derindami asmeninį gyvenimą ir darbą. Įtvirtinkite naują normą, kad atvirai kalbėti apie asmeninio gyvenimo ir darbo derinimą yra priimtina.
 • Niekada viešai nekritikuokite ir negėdinkite darbuotojų, kurie dėl šeiminių ir asmeninių įsipareigojimų turi anksčiau išeiti iš susitikimo ar darbo. Parodykite supratingumą ir palaikymą jų poreikiams.
 • Niekada nepriimkite sprendimo neleisti darbuotojo (-os) į komandiruotę ar renginį po darbo valandų vien tuo pagrindu, kad darbuotojas (-a) turi vaikų. Visiems (-oms) darbuotojams (-oms) sudarykite vienodas sąlygas dalyvauti komandiruotėse ir svarbiuose renginiuose ir tik darbuotojui (-ai) informavus, kad dėl šeiminių ar kitų asmeninių priežasčių ji (jis) negalinti (-is) dalyvauti, ieškokite kito žmogaus.
 • Sudarykite sąlygas darbuotojams (-oms) pas jus ateiti dėl asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo klausimų.
 • Organizuokite rutininius susitikimus su darbuotojais (-omis) (pavyzdžiui, kartą per mėnesį), kurių metu išsiaiškintumėte darbuotojų poreikius dėl darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo, kilusius iššūkius, kokios paramos ir pagalbos reikia darbe, kad suderinimas būtų sklandesnis. Išsiaiškinus darbuotojų poreikius, susitikimai gali būti ir retesni. Jų organizavimas būtinas ir dėl vadovų (-ių) įsitraukimo, ir prieinamumo šiems klausimams spręsti didinimo komandos akyse. Tikėtina, kad visų iššūkių išspręsti negalėsite, tačiau parodytas dėmesys ir pastangos gali palengvinti darbuotojų naštą asmeniniame gyvenime bei išlaisvinti juos nuo papildomo nerimo, įtampos ir streso.
 • Nuolatos peržiūrėkite darbuotojų darbo krūvį įsitikindami (-os), kad išsikeltus tikslus ir numatytas užduotis yra įmanoma atlikti darbo metu. Kalbėkitės su darbuotojomis (-ais) siekdami išsiaiškinti, kiek laiko užima įvairių užduočių atlikimas. Kartais iš pažiūros paprastos užduotys gali užimti daug daugiau laiko, nei atrodo. Esant poreikiui, perskirstykite darbus tarp komandos narių ir / ar prioretizuokite užduotis, kurios turi būti atliktos pirmos.