Formulė

Buitis / namai

„Turėk omenyje, kad priežastis, kodėl reikia tvarkytis yra tai,
kad netvarka mažina laimę. Jei tavęs tai neveikia, nesivargink“.
– Gretchen Rubin, Outer Order, Inner Calm.

Kai kalbama apie buitį ir namų sritį, turima omenyje visą laiką, kurį skiriame namų tvarkymuisi, skalbimui, maisto ruošimui, sodo darbams, maisto, rūbų ir kitų prekių pirkimui, buitinių klausimų sprendimui, sniego kieme kasimui, automobilio ar kitų prietaisui taisymui, įvairių paslaugų (interneto, telekomunikacijų, remonto darbų, draudimo ir t. t.) įsigijimui ir priežiūrai, mokesčių mokėjimui ir t. t.

Buitis pilna dalykų, kuriais reikia pasirūpinti kasdien (maisto gaminimas, švaros palaikymas, skalbimas, augintinių priežiūra) bei ne mažiau svarbių nekasdienių darbų – neplanuotų įvykių valdymas (sergančių šeimos narių priežiūra, artimųjų mirtis, remonto / persikraustymo darbai, įvairių su namų gyvenimu susijusių paslaugų organizavimas ir valdymas, sugedusių daiktų remontas ir t. t.). Normalu, kad tai užima daug mūsų laiko, kurį galėtume skirti malonesniems dalykams, sportui, poilsiui, papildomam padirbėjimui ir kt. Tad siekiant, kad ši gyvenimo sritis, kiek įmanoma, nedominuotų ir neužgožtų visų kitų, prireiks geresnio koordinavimo ir planavimo įgūdžių, lygiaverčio bendrą gyvenimą gyvenančių asmenų įsitraukimo, kūrybiškumo ir lankstumo.

Kaip rasti daugiau laiko?

Organizuokite ir planuokite. Efektyviai tvarkykite savo buitį. Dažnai daug laiko praleidžiame atlikdami įvairius buities darbus, kuriuos galėtume automatizuoti, pasidalinti su kitais šeimos nariais, geriau organizuoti ir pan. Pavyzdžiui, gal karts nuo karto galite pasamdyti pagalbą iš išorės (tarkim, kelis kartus per metus pasamdytas žmogus galėtų sutvarkyti visus namus, išvalyti langus ir pan.), vietoj indų plovimo – įsigyti indaplovę (jei tai išties didelė problema ir „suvalgo“ daug jūsų laiko, gali būti, kad tokia investicija atsipirks kur kas greičiau, nei jums gali atrodyti), kitus buitį palengvinančius prietaisus ir pan. Sutaupytą laiką galėsite skirti dalykams, kuriuos tikrai mėgstate, kokybiškam bendravimui su mylimais žmonėmis, ilgesniam poilsiui ar kitoms veikloms.

Ieškokite laiką taupančių sprendimų. Kartais vietoj gaminimo namie, galite vakarienę užsisakyti arba pavalgyti ne namie (taip „nušaunant kelis zuikius vienu šūviu“ – kokybiškas laikas kartu su šeima ir poilsis nuo namų ruošos viename), vietoj važiavimo į parduotuvę – apsipirkti el. parduotuvėje, vietoj kasdienio tvarkymosi namie – skirti tam laiko savaitgalį ir pan.

Maistą pirkite rečiau, bet ilgesniam laikotarpiui. Paskirkite konkretų laiką savaitėje, kurį skiriate apsipirkimui. Jo metu apsipirkite visai ateinančiai savaitei. Norite sutaupyti dar daugiau laiko? Apsipirkite internetu, arba užsisakykite pirkinius internetu ir atvažiuokite pasiimti jau surinkto užsakymo (tokią paslaugą teikia kai kurios didžiosios maisto prekių parduotuvės).

Įtraukite visus namiškius į namų priežiūros darbus. Pasidalinkite atsakomybėmis už namų priežiūrą ir buities klausimus lygiavertiškai su kitais šeimos nariais. Kiekviena(s) turi prisidėti. Pabandykite susidaryti aiškų grafiką, kas ir kada bei už ką yra atsakinga(s) ir jo laikykitės. Taip bus lengviau matomas atsakomybių pasiskirstymas ir kils mažiau dviprasmybių, kas ką turėtų padaryti.

Būkite kūrybingi. Yra daugybė gudrybių, kurias galite panaudoti taupydami (-os) savo laiką buities klausimams. Gal galite pasigaminti daugiau maisto iš anksto ir dalį jo užšaldyti toms dienoms, kai neturėsite laiko gaminti; į parduotuvę eiti su iš anksto pasiruoštu pirkinių sąrašu; mobilizuoti visus namiškius 15-os minučių „blic tvarkymosi sesijai“, per kurią visi, visas 15 min. skiria tik namų tvarkymui (indų plovimui, paviršių valymui, išmėtytų daiktų surinkimui ir t.t.); užsisakant vakarienę į namus papildomai pasiimti daugiau maisto, kurį galėsite suvalgyti rytojaus pietums ir pan. Gudriems sprendimams – galimybės neribotos!

Leiskite sau žiūrėti į netvarką atlaidžiau. Nieko bloga nenutiks, jei karts nuo karto leisite sau nesusitvarkyti namų, palikti neišplautus indus, išskalbti rūbus kitą dieną ir pan. Kur kas svarbiau, kad namie turėtumėte laiko kokybiškam bendravimui su kitais šeimos nariais, poilsiui ir veikloms, kurios praturtina bei atgaivina. Jei tai reiškia, kad vietoj susitvarkymo geriau ilgiau pasėdėsite ant sofos su knyga, taip ir padarykite – pasaulis tikrai dėl to nesugrius.

Darbų pasidalinimas namie

Jei gyvenate kartu su antrąja puse, šeima, turite patys vaikų – dalintis namų ruošos darbais ir rūpesčiais yra būtina. Jeigu norite geriau suderinti šeimą ir darbą, darbų pasidalinimas namie turėtų būti lygiavertis tarp abiejų partnerių, kitų suaugusių šeimos narių. Vaikai taip pat turėtų prisidėti tiek palaikant tvarką, tiek atliekant įvairius buities darbus.

Europos lyčių lygybės instituto duomenimis, Lietuvoje moterys ir vyrai šeimos ir namų priežiūra dalinasi labai nelygiaverčiai: 41 proc. moterų ir tik 24 proc. vyrų Lietuvoje kasdien skiria laiko vaikų, anūkų, vyresnių ar turinčių negalią šeimos narių priežiūrai. Net 79 proc. moterų ir tik 29 proc. vyrų kasdien gamina maistą ir atlieka kitus namų priežiūros darbus.

Daugiausiai įtakos tam turi mūsų įsitikinimai bei socialiniai lūkesčiai. Namų ruošos, vaikų auginimo, vyresnių, sergančių ar turinčių negalią artimųjų priežiūros darbai dažniausiai tenka moterims, nes tradiciškai tai visada buvo laikoma „moterišku“ darbu. Šių dienų pasaulyje retai bepasitaiko šeimų, kuriose dirbtų tik vienas iš partnerių. Daugelyje porų dirba abu asmenys, nes šeimai išlaikyti reikalingos abiejų pajamos. Vis dėlto, tyrimai rodo, kad tais atvejais, kai reikalinga nuolatinė, ilgalaikė artimųjų globa arba slauga, būtent moterys yra linkusios susimažinti savo darbo valandas ar net visai išeiti iš darbo, taip aukodamos savo profesinius įsipareigojimus ir karjeros galimybes.

Jeigu savo šeimoje norite lygiaverčio atsakomybių ir darbų pasidalinimo, galimai prireiks kantraus ir nuoseklaus darbo iš abiejų pusės.

Keletas patarimų, kas galėtų padėti:
  • Pradėkite nuo nematomo namų darbo padarymo matomu. Dažnai moterų atliekamas darbas namuose po apmokamo darbo valandų vadinamas „nematomu darbu“ būtent dėl to, kad žmonės nėra linkę to laikyti darbu. Mokslinėje literatūroje tai vadinama „antrąja pamaina“, nes savo apimtimi ir atsakomybėmis prilygsta laikui, kurį žmonės praleidžia apmokamame darbe. Jei norite pokyčių savo šeimoje – pradėkite fiksuoti savo buities ir šeimos narių priežiūros darbus. Sudarykite visų užduočių sąrašą ir pasidalinkite juo su savo partneriu (-e). Tai bus puiki pradžia pradėti pokalbį dėl geresnio užduočių ir atsakomybių pasidalinimo. Norėdami pagerinti darbų pasidalinimą, pabandykite kartu kurį laiką fiksuoti raštu, kiek kiekvienas skiriate laiko konkretiems darbams: maisto pirkimui, gaminimui, vaikų nuvežimui ir parvežimui iš mokyklos / būrelių, skalbimui, tvarkymuisi, šeimos narių slaugymui ir kitiems būtiniems kasdienos darbams. Tam galite naudoti ir mobiliąsias aplikacijas ar programėles. Pastebėję nelygiavertį pasidalinimą – aptarkite tai ir pasistenkite kitą savaitę pasiskirstyti darbus geriau.
  • Darbus dalinkitės sąžiningai. Pasidalinti viską absoliučiai po lygiai neįmanoma, tačiau svarbu būti sąmoningiems apie tai, kas kiek laiko ir energijos skiria buityje. Gyvenime būna etapų, kai reikia padėti savo artimam žmogui kitose srityse, išlaisvinant jį / ją nuo įprastinių įsipareigojimų. Tokiais laikotarpiais, normalu, kad kažkuris poroje imasi lyderystės ir daugiau atsakomybių organizuojant namų gyvenimą ir atliekant buities darbus. Svarbu, kad tai būtų aptarta ir sutarta iš anksto, o ne paliekama savieigai arba tradiciniam darbų pasiskirstymui pagal asmenų lytį.

Jei jūsų vaikai yra skirtingų lyčių, atkreipkite dėmesį į kokius namų ruošos darbus įtraukiate sūnus ir dukras. Nedalykite darbų pagal vaikų lytį. Kai apie tai negalvojama sąmoningai, mergaitės paprastai yra įtraukiamos labiau, o berniukai gali būti nemokami tokių darbų kaip skalbimas, maisto gaminimas, drabužių lyginimas. Leiskite savo vaikams išmokti skirtingų kompetencijų – patikėkite, gyvenime tikrai pravers.

  • Aptarkite savaitės darbus iš anksto. Susikurkite įprotį su partneriu (-e) kiekvieną savaitę skirti laiko ateinančios savaitės darbams ir tvarkaraščiui aptarti. Geriausia būtų tai susirašyti ant popieriaus ir pakabinti visiems matomoje vietoje (arba įsigyti tam skirtą lentą namuose).  Taip matysite, kiek laiko pareikalaus kiekvienas darbas, galėsite juos iš anksto susiplanuoti, nuspręsti, kuris kuo pasirūpins, bei įvertinti, ar dalykus dalinatės lygiaverčiai. Planuokite ir dirbkite kaip komanda.
  • Būkite dėmesingos (-i). Kadangi visuomenėje vyraujantis požiūris, kad vaikų ir namų priežiūra yra moters pareiga, persikelia į asmeninius gyvenimus, labai svarbu kasdienėse praktikose tai pastebėti ir keisti. Tai įmanoma tik dirbant dviem kryptimis: vyrai turi įsitraukti labiau, prisiimti daugiau atsakomybių ir kasdienių darbų namie, o moterys turi tai skatinti bei nesiekti su viskuo susitvarkyti pačioms ar imtis vadovauti, kaip darbai turi būti atliekami. Palaikykite vienas kitą šiame procese.
  • Gerbkite vienas kito laiką bei traktuokite jį kaip lygiaverčiai svarbų. Tiek vienas kitam, tiek ir visai šeimai. Pavyzdžiui, tik dėl to, kad viena(s) jūsų dirba apmokamą darbą, o kita(s) daugiau laiko ar net visą savo laiką skiria vaikų auginimui, nereiškia, kad dirbantis asmuo neturėtų įsitraukti į buities darbus ar namų ruošą po darbo. Jūsų abiejų laikas, skiriamas šeimai, yra vertingas savaime ir turi būti sąžiningai pasidalinimas.

NAUDINGOS NUORODOS

Tvarkingų namų stebuklas (Marie Kondo, 2016). Knyga apie tvarkymąsi, kaip išrūšiuoti ir atrinkti daiktus, kurie teikia džiaugsmą. Susitvarkę namų erdvę pagal KonMari patarimus, pajusite, kaip jūsų gyvenime atsirado daugiau erdvės asmeniniam tobulėjimui, pomėgiams, kad jaučiatės laimingesni ir lengvesni. Namų erdvės tvarka, pasirodo, susijusi ir su santykiais su artimaisiais, praeitimi, o labiausiai, žinoma, su pačiu savimi.

Happier at Home: Kiss More, Jump More, Abandon Self-Control, and My Other Experiments in Everyday Life (Gretchen Rubin, 2013). Autorė keletą mėnesių susitelkia ties įvairiais eksperimentais, kad savo namus paverstų vieta, kurioje visiems jų gyventojams būtų gera, saugu, malonu ir patogu. Knygoje aptariamos tokios temos, kaip šeima, santuoka, vaikų auginimas, laiko planavimas, daiktų tvarkymas. Kiekvieną mėnesį pasirenkama nauja tema su konkrečiomis rezoliucijomis ir idėjomis, įtraukiant į eksperimentus ir visus namiškius.

Fair Play: A Game-Changing Solution for When You Have Too Much to Do (Eve Rodsky, 2021). Knyga, kurią autorė pradėjo kaip asmeninį projektą apie lygiavertę partnerystę auginant vaikus. Pavargusi būti „pagrindine“ vaikų augintoja, atsakinga už visus savo įtempto namų ūkio aspektus, Eve Rodsky suskaičiavo visą neapmokamą, nematomą darbą, kurį atliko savo šeimai, o tada išsiuntė šį sąrašą savo vyrui, prašydama viską pakeisti. Jo atsakymas buvo… pribloškiantis. Rodsky suprato, kad vien nustatyti nelygiavertį pasidalinimą namų fronte neužtenka: reikia prisidėti prie visuotino pokyčio. Knygoje autorė pateikia savo sukurtą sistemą, kaip ne tik sutaupyti laiko sau, bet ir sumažinti nerimą ir įtampą tarp partnerių dėl nesibaigiančių darbų namuose, pasidalinti juos po lygiai ir gyventi vienas kitą papildančioje partnerystėje. Knygoje detaliai aptariamos visos su šeimos gyvenimu susijusios užduotis bei pasiūlomas patrauklus būdas, kaip galite tai sąžiningai pasidalinti tarpusavyje.

The Home Stretch (Sally Howard, 2020). Apie nelygiavertį namų ruošos darbų pasidalinimą tarp vyrų ir moterų. Šiek tiek istorinės, mokslinės analizės, kartu su praktinėmis įžvalgomis derinant žurnalistinį darbą su akademiniu žanru. Daug vertingų įžvalgų permąstymui, kodėl nelygybė tarp moterų ir vyrų namuose tebeegzistuoja, ir kaip reikėtų judėti link geresnio pasidalinimo.

Apie namų ruošos darbų pasidalinimą tarp partnerių: How to split the chores with your partner — minus the drama and fighting. Jennifer Petriglieri PhD

Klausimai? Komentarai? Pasiūlymai? formule@daugiaubalanso.lt