Šeimai

Geresnis darbų pasidalinimas namuose

Jeigu norite geriau suderinti šeimą ir darbą, darbų pasidalinimas namie turėtų būti lygiavertis tarp abiejų partnerių.

Europos lyčių lygybės instituto duomenimis [1], Lietuvoje moterys ir vyrai šeimos ir namų priežiūra dalinasi labai nelygiaverčiai: 41,3 proc. moterų ir tik 24,2 proc. vyrų Lietuvoje kasdien skiria laiko vaikų, anūkų, vyresnių ar turinčių negalią šeimos narių priežiūrai. Net 79 proc. moterų ir tik 28,8 proc. vyrų kasdien gamina maistą ir atlieka namų priežiūros darbus.

Daugiausiai įtakos tam turi mūsų įsitikinimai bei socialiniai lūkesčiai. Namų ruošos, vaikų auginimo, vyresnių, sergančių ar turinčių negalią artimųjų priežiūros darbai dažniausiai gula ant moters pečių, nes tradiciškai tai visada buvo laikoma „moterišku“ darbu. Šių dienų pasaulyje retai pasitaiko šeimų, kuriose visą laiką dirbtų tik vienas iš partnerių. Dažniausiai tai nėra pasirinkimo ar norų klausimas – daugelis porų dirba, nes šeimai išlaikyti yra reikalingos abiejų asmenų pajamos. Vis dėlto, tyrimai rodo, kad tais atvejais, kai reikalinga nuolatinė, ilgalaikė artimųjų globa arba slauga, būtent moterys yra linkusios susimažinti savo darbo valandas ar net visai išeiti iš darbo, taip aukodamos savo karjeros galimybes.

Jeigu savo šeimoje norite lygiaverčio atsakomybių ir darbų pasidalinimo, nusiteikite, kad nuoseklaus ir kantraus darbo teks įdėti abiem.

Patarimai, kaip geriau pasidalinti darbais namuose:

  • Susikurkite įprotį su partneriu (-e) kiekvieną savaitę skirti laiko ateinančios savaitės darbams ir tvarkaraščiui aptarti. Geriausia būtų tai susirašyti ant popieriaus (arba turėti tam skirtą lentą namuose). Taip matysite, kiek laiko pareikalaus kiekvienas darbas, galėsite juos iš anksto susiplanuoti, nuspręsti, kuris kuo pasirūpins, bei įvertinti, ar dalykus dalinatės lygiaverčiai. Turite stengtis ir dirbti kaip komanda.
  • Norėdami pagerinti darbų pasidalinimą, pabandykite kurį laiką fiksuoti raštu, kiek kiekvienas skiriate laiko konkretiems darbams: maisto pirkimui, gaminimui, vaikų nuvežimui ir parvežimui iš mokyklos, būrelių, skalbimui, tvarkymuisi, šeimos narių slaugymui ir kitiems būtiniems kasdienos darbams. Tam galite naudoti ir mobiliąsias aplikacijas ar programėles. Pastebėję nelygiavertį pasidalinimą – aptarkite tai ir pasistenkite kitą savaitę pasiskirstyti darbus geriau. Normalu, kad vienam iš partnerių gali būti laikotarpių, kai jis (ji) dėl darbinių įsipareigojimų negali lygiaverčiai dalyvauti šeimos gyvenime. Vis dėlto, stenkitės, kad tai nepavirstų nuolatine praktika, kai viskuo rūpinasi tik vienas iš partnerių.
  • Visuomenėje vyraujantis požiūris, kad vaikų ir namų priežiūra yra moters pareiga, persikelia į asmeninius gyvenimus, todėl labai svarbu kasdienėse praktikose tai pastebėti ir keisti. Tai įmanoma tik dirbant dviem kryptimis: vyrai turi įsitraukti labiau, prisiimti daugiau atsakomybių ir kasdienių darbų namie, o moterys turi tai skatinti bei nebandyti atliepti visuomenės nuostatų, siekiant su viskuo susitvarkyti pačioms ar imtis vadovauti, kaip tai turi būti atliekama. Palaikykite vienas kitą šiame procese.
  • Kad lygiavertis darbų pasidalinimas namie būtų įmanomas, turite skirti laiko peržvelgti bei aptarti savo karjeros lūkesčius ir galimybes, kokių norų ir svajonių kiekvienas turite, su kokiais galimais iššūkiais galite susidurti, kaip galite vienas kitą palaikyti bei padėti, kad suderinti asmeninį gyvenimą ir darbą būtų kuo lengviau. Numatykite konkrečius veiksmus, kurių galite imtis, kad būtų lengviau abiem. Normalu, jei esate skirtinguose karjeros etapuose ir jums reikalingas skirtinga parama. Svarbu, kad išgirstumėte vienas kito lūkesčius ir poreikius bei aptartumėte juos kaip komanda.
  • Savo asmeninius poreikius turite aiškiai komunikuoti ir darbe. Kadangi darbo aplinkoje, kaip ir visuomenėje, vyrauja požiūris, kad namais rūpinasi moterys, lygiaverčio darbų pasidalinimo namie siekiantys vyrai turi ypač stengtis keisti šias normas ir savo darbovietėje. Jei jums reikia išeiti anksčiau iš darbo dėl šeiminių priežasčių – neslėpkite to. Savo elgesiu galimai padrąsinsite ir kitus kolegas komunikuoti atvirai apie jų poreikius, susijusius su šeimos ir asmeniniu gyvenimu.
  • Ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje vaiko priežiūros atostogų dažniau išeina mamos. Kadangi jų pajamos yra mažesnės, atrodo logiška, kad joms pasirinkus vaiko priežiūros laikotarpį, šeima finansiškai nukentės mažiau. Vis dėlto, priimdami sprendimą dėl vaiko priežiūros atostogų, apgalvokite ne tik finansinę naudą trumpuoju laikotarpiu, bet ir sprendimo poveikį karjerai ir ateities finansams. Taip pat nepamirškite, kad pasidalinę šį laikotarpį lygiaverčiai, abu turėsite neįkainojamą progą užmegzti ankstyvą ryšį su savo kūdikiu.

Būkite kūrybiški ieškodami geriausių sprendimų. Palikite stereotipines nuostatas nuošaly ir planuokite savo gyvenimus taip, kad visi šeimos nariai iš to gautų didžiausią vertę. Subalansuota asmeninio gyvenimo ir darbo pusiausvyra teiks ne tik didesnį džiaugsmą, bet ir geresnę sveikatą.

[1] https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/domain/time/LT