Visuomenei pristatytas tyrimas apie Lietuvoje tėčiams kylančius iššūkius

Lygių galimybių plėtros centras visuomenei pristatė tyrimą apie vyrų įsitraukimą į vaikų auginimą. Mokslininkės apžvelgė tėčių apklausos duomenis ir fokus grupių rezultatus. Toks tyrimas –labai svarbus siekiant daugiau sužinoti apie tėvystės patirtis ir iššūkius Lietuvoje. Rezultatai parodė, kas svarbu šiuolaikiniams tėčiams ir su kokiomis problemomis jie susiduria.

Tėtis su mažu vaiku / Orange Studio Photography nuotr.

Tėtis su mažu vaiku / Orange Studio Photography nuotr.

Poreikis būti išklausytiems

Vienas didžiausių atradimų fokus grupes 2020 m. rugsėjį vedusioms mokslininkėms buvo mažamečius vaikus auginančių tėčių poreikis dalytis savo patirtimi ir išgirsti kitų vyrų pasakojimus. Dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič sako, kad toks tėčių iniciatyvumas buvo netikėtas: „Nors dalyvauti fokus grupėse savanoriškai užsirašė 14 tėčių, kai prieš susitikimus nusiunčiau jiems informaciją ir instrukcijas, kaip atvykti į sutartą vietą, negavau jokio atsakymo. Nerimavau, kad niekas neateis, tačiau atvyko visi užsiregistravę tėčiai. Ir nors kalbėti apie šeimos gyvenime kylančius iššūkius gali būti sunku, ypač su nepažįstamais žmonėmis, atmosfera buvo labai draugiška. Tėčiai atvirai pasakojo apie tai, kas juos paskatino eiti vaiko priežiūros atostogų bei kaip sekėsi suderinti naujas atsakomybes su darbu.“

Ekspertė prisimena, kad ne visi fokus grupėse dalyvavę vyrai buvo išėję vaiko priežiūros atostogų – kai kurie interviu metu buvo tik tėvystės atostogose. „Iš pradžių jie pagalvojo, kad galbūt jų indėlis bus nereikalingas ir prisipažino, kad atvyko vedami smalsumo. Vyrai tikėjosi, kad kitų tėčių patirtys paskatins juos pačius eiti vaiko priežiūros atostogų“, – sako dr. V. Pilinkaitė Sotirovič.

Tyrimo metu tėčiai atskleidė, kad pasigenda viešos informacijos apie tėvystę ir vaiko priežiūrą, nes didžioji dalis literatūros, seminarų ir kitų vaiko belaukiančiai porai naudingų informacijos šaltinių yra orientuota tik į mamas. Tai, anot respondentų, verčia juos jaustis nereikalingiems, kelia abejonių, ar jie tikrai sugebės kūdikiu pasirūpinti taip pat gerai kaip mama.

Ar eiti tėvystės atostogų – vertybinis klausimas

Kiekybinė 18–45 m. tėčių apklausa parodė, 89 proc. apklaustų vyrų žinojo, kad Lietuvoje tėvams priklauso vaiko priežiūros atostogos, o 85 proc. žinojo ir apie turimą galimybę eiti mėnesį trunkančių tėvystės atostogų. Tai reiškia, kad mažai tėčių naudojasi šiomis galimybėmis užmegzti ryšį su vaiku ne dėl informacijos apie darbo ir šeimos gyvenimo derinimo priemones trūkumo – jų pasirinkimą lemia kitos aplinkybės.

Dr. V. Pilinkaitė Sotirovič neslėpė, kad fokus grupių metu lyčių lygybę kaip vieną iš apsisprendimą lėmusių veiksnių paminėjo tik keletas tėčių: „Buvo tik keli respondentai, kurie sakė, kad vaiko priežiūros atostogų nusprendė eiti dėl to, jog lyčių lygybė jų šeimoje yra vertybė. Tačiau iš kitų tėčių pasakojimų galima suprasti, kad jiems taip pat svarbios tos pačios vertybės, net jei jų aiškiai neįvardija.“

Mokslininkė atkreipia dėmesį, kad vyrai į lyčių lygybės kūrimą įsitraukia per praktikas. Šiuo atveju tai yra buvimas su vaiku – kai jie patiria, ką reiškia kūdikio priežiūra ir kiek pastangų ji reikalauja, tėčiai supranta savo ankstyvo įsitraukimo svarbą ir stengiasi neužkrauti viso priežiūros darbo ant vaiko mamos pečių.

Viešai kalbėdami apie vyrų įsitraukimą, keičiame kultūrines normas

Dr. V. Pilinkaitės Sotirovič nuomone, tokie tyrimai yra svarbūs siekiant paskatinti tėčius eiti vaiko priežiūros atostogų ir išsiaiškinti, kas lemia mažą jų įsitraukimą.

„Tradiciškai pirmaisiais vaiko gyvenimo metais vaiko priežiūros atostogų eina mama, o vyrai tai daro daugiau nei dešimt kartų rečiau. Kuo daugiau bus teigiamų pavyzdžių, tuo paprasčiau vyrams bus išeiti vaiko priežiūros atostogų. Pokalbiuose dalyvavę tėčiai buvo vieni pirmųjų, kurie savo darbovietėse išėjo vaiko priežiūros atostogų, bet jų pavyzdžiu vėliau pasekė ir kiti. Taip pat veikia ir tyrimai bei sąmoningumo didinimo kampanijos“, – sako ekspertė.

Dr. V. Pilinkaitė Sotirovič pastebi, kad labai svarbu ne tik pačių tėčių požiūris, bet ir visuomenės bei valstybės požiūris: „Verta paminėti Islandijos pavyzdį – ten mamai ir tėčiui skiriama po 3 mėnesius vaiko priežiūros atostogų. Jei, pavyzdžiui, tėtis nusprendžia jomis nepasinaudoti, šio laikotarpio negalima perleisti mamai ir galiausiai nukenčia vaikas. Dėl to ten vyrai naudojasi suteikta proga užmegzti ryšį su vaiku ir dabar kiekvienas iš tėvų vaiko priežiūros atostogose dažniausiai praleidžia 4,5 mėnesio. Islandijoje yra didelė lietuvių emigrantų grupė ir jie lygiai taip pat naudojasi visomis valstybės teikiamomis garantijomis, nors Lietuvoje dar nėra praktikos tėvams lygiaverčiai dalytis vaiko priežiūrą. Jie vadovaujasi toje kultūroje nusistovėjusia norma.“

Kokybinis tyrimas 2020 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais atliktas septynių sutelktinių diskusijų (fokus grupių) metu. Diskusijos buvo surengtos su šiomis tikslinėmis grupėmis:

  • vyrais, kurie buvo išėję ar šiuo metu yra vaiko priežiūros atostogose (2 fokus grupės);
  • moterimis, kurių sutuoktiniai ar partneriai yra / buvo išėję vaiko priežiūros atostogų (2 fokus grupės);
  • vyrais ir moterimis, dirbančiais vienoje įmonėje ir turėjusiais vaiko priežiūros atostogų patirties (1 fokus grupė);
  • profesinių sąjungų atstovais (2 fokus grupės).

Iš viso tyrime apklausti 38 respondentai, tarp jų 20 vyrų ir 18 moterų.

Kiekybinę tėčių apklausą Lygių galimybių plėtros centro užsakymu 2020 m. rugsėjo mėnesį atliko „Baltijos tyrimai“. Tyrime dalyvavo 18–45 metų vyrai, turintys vaikų iki 18 metų. Iš viso apklausta 350 respondentų iš įvairių Lietuvos regionų.

Straipsnis parengtas įgyvendinant projektą „Visi apie tai kalba: darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas virsta realybe”. Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos (2014-2020) lėšomis. Europos Komisija neprisiima atsakomybės už galimą pateiktos informacijos panaudojimą.