• Pradžia
  • Naujienos
  • Ar skiriasi moterų ir vyrų patiriami iššūkiai, derinant asmeninį gyvenimą ir darbą?

Ar skiriasi moterų ir vyrų patiriami iššūkiai, derinant asmeninį gyvenimą ir darbą?

Autorė: Paulina Janulytė

Visuomenės nuomonės tyrimas parodė, jog didelė dalis Lietuvos gyventojų nepajėgia gerai suderinti asmeninio gyvenimo ir darbo. Paaiškėjo, kad viena didžiausių problemų, kurią dažnai tenka spręsti ypač moterims, yra konfliktas tarp šeimos ir darbo įsipareigojimų, kai dėl pastarojo pristinga laiko aktyviau įsitraukti į vaikų ugdymą. Dar daugiau, kone kas penktas respondentas pažymėjo dėl ilgų darbo valandų negalintis tinkamai pasirūpinti savo sveikata, pabūti gamtoje bei kokybiškai leisti laiką su sutuoktiniu, partneriu ir kitais artimaisiais.
Kadras iš kampanijos video / Tėtis su vaiku tarp dangoraižių
Gyventojų nuomonės išsiskiria – asmeninį gyvenimą ir darbą suderina ne visi

Kone pusė visų apklaustųjų (49 proc.) nurodė, jog jie pajėgia suderinti asmeninį gyvenimą ir darbą: 13 proc. džiaugėsi palaikantys puikų balansą, o 36 proc. teigė su iššūkiais susiduriantys, tačiau gerai su jais susitvarkantys. Savo situaciją vidutiniškai įvertino kas ketvirtas, o didesni sunkumai, kai tai pavyksta blogai arba ryškiai jaučiamas nepasitenkinimas, iškyla 14 proc. respondentų. Paaiškėjo ir tai, kad tarp žmonių, kurie savo asmeninio gyvenimo ir darbo pusiausvyrą vertina prastai, moterų yra 5 proc. daugiau nei vyrų.

Paklausus, kas padėtų palaikyti geresnę pusiausvyrą tarp asmeninio gyvenimo ir darbo, 6 iš 10 respondentų pažymėjo lankstesnį darbo grafiką. Kiek mažiau – apie 40 proc. – apklaustųjų paminėjo ir palankesnį darbdavio arba kolegų požiūrį, galimybę pasiimti laisvas dienas pagal poreikį ir labiau prieinamas tokias vaiko priežiūros paslaugas, kaip lopšeliai bei darželiai. Atkreiptinas dėmesys, jog moterys dažniau nurodė konkrečią priežastį, padėsiančią geriau suderinti darbą ir asmeninį gyvenimą: jų buvo 1-8 proc. daugiau nei vyrų. Beveik perpus daugiau pastarųjų atsakė tiksliai nežinantys, kokios priemonės, skirtos palaikyti balansą, būtų tinkamiausios.

Moterims labiausiai trūksta laiko su vaikais, vyrams – keliauti

Tyrimas parodė, kad moterų ir vyrų asmeniniai poreikiai, kuriems trukdo ilgos darbo valandos arba viršvalandžiai, skiriasi. Kiek daugiau nei penktadalis apklaustų moterų (22 proc.) pažymėjo jaučiančios laisvo laiko stygių auginant vaikus ir dalyvaujant jų ugdyme. Kone tiek pat (atitinkamai 21 ir 20 proc.) akcentavo negalinčios patenkinti savo poreikių tinkamai rūpintis sveikata bei keliauti, būti gamtoje.

Iš rezultatų matyti, jog vyrams dėl ilgų darbo valandų labiausiai trūksta laisvo laiko keliauti ir būti gamtoje – tokį atsakymo variantą pažymėjo 21 proc. šios lyties respondentų. Kiek mažiau (po 16 proc.) pasisakė negalintys visapusiškai pasirūpinti savo sveikata bei leisti laiko su partnerėmis (-iais), kitais artimaisiais. Na, o poreikį auginti vaikus ir dalyvauti jų ugdyme išskyrė 15 proc. apklaustų vyrų – tai 7 proc. mažiau nei moterų.

Derėtų pabrėžti ir tai, kad perpus daugiau moterų nei vyrų (atitinkamai 10 ir 5 proc.) jaučia nepasitenkinimą savo darbo valandomis bei viršvalandžiais, nes negali pakankamai laiko skirti sergančių, vyresnių ar šeimos narių su negalia priežiūrai. Taigi, tarp lyčių įžvelgiamas nemenkas skirtumas, kai kalbama apie rūpinimąsi šeima ir artimaisiais – panašu, jog moterims ši pareiga vis dar atitenka dažniau nei vyrams.

Rūpinimasis šeimos nariais – didžiausia paskata derinti asmeninį gyvenimą ir darbą

Aukščiau pateiktas išvadas patvirtina ir respondentų atsakymai į klausimą, kodėl asmeninio gyvenimo ir darbo derinimas jiems yra ypač aktualus. Daugiausiai – kone trečdalis apklaustųjų (32 proc.) – akcentavo tai, jog jie turi arba planuoja turėti vaikų. Vis dėlto, pažvelgus įdėmiau paaiškėja, kad taip atsakiusių moterų (37 proc.) yra net 10 proc. daugiau nei vyrų (27 proc.). Sergančius, vyresnius ar šeimos narius su negalia šiuo metu taip pat dažniau prižiūri moterys nei vyrai (atitinkamai 13 ir 5 proc.).

Vyrams asmeninio gyvenimo ir darbo pusiausvyrą palaikyti svarbu, kadangi kiek daugiau nei penktadalis jų (22 proc.) taip pat užsiima sportu arba kūrybine veikla. Tarp moterų šis atsakymo variantas nebuvo itin populiarus – jį pažymėjo 1 iš 10 respondenčių. Svarbu ir tai, jog net 41 proc. vyrų, palyginus su 30 proc. moterų, pareiškė, kad asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo klausimas jiems nėra aktualus.

Nepaisant to, moterų ir vyrų, norinčių palaikyti balansą dėl tokių priežasčių, kaip dažnas keliavimas ar siekis tai daryti dažniau, lėtinės ligos ar kitos su sveikata susijusios problemos, savanoriavimas arba dalyvavymas bendruomeninėje veikloje bei studijos, skaičiai kone sutapo arba skyrėsi labai nežymiai – nuo 1 iki 3 proc.

 

Straipsnis parengtas įgyvendinant projektą „Visi apie tai kalba: darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas virsta realybe”. Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos (2014-2020) lėšomis. Europos Komisija neprisiima atsakomybės už galimą pateiktos informacijos panaudojimą.